Neděle Božího slova

Papež František v loňském roce vyhlásil, že třetí neděle v liturgickém mezidobí bude nedělí Božího slova (letos neděle 24. ledna). Kongregace pro bohoslužbu a svátosti k tomu vydala dokumenty (např. požehnání pro ty, kteří při bohoslužbě čtou z Písma svatého.

I v reakci na Motu Proprio „Spiritus Domini“ papeže Františka z neděle 10. ledna, týkající se služby lektorů a akolytů, bych zde napsal pár řádků k dané službě.

Lektorát je služba Božímu slovu, mimo jiné služba k četbě z Písma svatého při liturgických shromážděních. Akolytát je služba eucharistii. Obě dvě služby přijímá kandidát (od Motu Proprio nejen muži, ale i ženy) od biskupa a jsou trvalé. V naší arcidiecézi se tyto služby doposavad udělují většinově jen kandidátům svěcení. A to z důvodu, že nemáme prakticky vhodnou formaci dotyčných a pak také, že po udělení této služby nemáme v případě laiků jak tyto služebníky dále formovat, respektive reflektovat jejich duchovní život, který by měl dané službě odpovídat.

Proto je vedle toho také praxe mimořádného služebníka eucharistie, který pomáhá knězi v případě, kdy on sám službu nezvládá (velký počet lidí ke svatému přijímání, apod…). Tato služba je rovněž z pověření biskupa, ale je službou vykonávanou z aktuálního „pověření“ místního kněze a je dočasná. V naší arcidiecézi je touto službou pověřován laik, kterého doporučí kněz a který absolvuje patřičný kurz.

Co se týká služby Božímu slovu, zde je situace doslova „tristní“. Do loňského roku nebylo vůbec praxí, že by byl člověk k této službě jak připravován, tak pověřován. Nastává ale čas pro určitou změnu. Jednak liturgie neděle Božího slova začíná s tímto pověřením pracovat a pak také se začíná prakticky uvažovat o formování těch, kdo při bohoslužbě předčítají.

 

Dovolil bych si vás tedy požádat, abyste všichni, kdo chcete při bohoslužbě číst, udělali dvě následující věci:

 

Abych byl dobře pochopen, v současné době toto není podmínkou proto, aby člověk četl z Písma svatého při liturgii. Ale je dobré výhledově (v horizontu pár let) uvažovat o tom, že člověk, který při liturgii ve společenství čte z Písma svatého, se na tuto službu připravuje a je k ní v liturgii pověřen.

Nóta kongregace pro bohoslužbu a svátosti k neděli Božího slova

 

Děkuji všem, kdo se do služby čtení z Písma svatého při liturgii zapojují a zapojovat budou. Především pak děkuji všem, kteří se k této službě řádně připravují a chtějí svou přípravu stále prohlubovat.