Bohoslužby v 1. týdnu liturgického mezidobí

Pondělí 11. 1. – pátek 15. 1. – mše sv. v 18 h v kostele sv. Gotharda v Českém Brodě.

V pátek po mši sv. bude adorace.

 

Sobota 16. 1. – mše sv. v 9 h v kostele sv. Gotharda

Neděle 17. 1. – mše sv. v 8 h, 9.30 a 11 h  v kostele sv. Gotharda – je vhodné se na tyto mše přihlašovat přes sdílenou tabulku.

 

Program je závislý na vládních opatřeních. Pokud se změní, je možné, že se změní také pořad bohoslužeb (pravděpodobně v neděli).

 

Ostatní pravidelný program se, pokud není řečeno jinak, nekoná.