Úmrtí paní Ivetty Kohoutové

Drazí farníci, v neděli 3. ledna, o druhé neděli po Narození Páně, zemřela naše farnice paní Ivetta Kohoutová.

Pohřební mše svatá bude slavena ve čtvrtek 7. ledna ve 14 h ve farním kostele v Českém Brodě. Po obřadech bude v rodinném kruhu uložena do hrobu na místním hřbitově.

Provázejme v těchto dnech paní Ivettu svou modlitbou a vyprošujme jí Boží milosrdenství.

Děkujeme rodině, že budeme mít příležitost poděkovat Bohu za dar života, vyprošovat jí jeho milosrdenství a rozloučit se s ní při pohřebních obřadech.

Pro připomínku zde můžete nalézt rozhovor s paní Kohoutovou, který poskytla nedávno pro farní časopis.