Tříkrálová sbírka

Drazí přátelé,

začátek roku je tradičně spojen s konám tříkrálové sbírky. V letošním roce, jako vše ostatní, poznamenán koronavirovou krizí. Proto bohužel letos nebudou moci do vašich domácností přicházet tříkráloví koledníci. Tříkrálová sbírka se ale i tak koná, letos ovšem převážně online způsobem, částečně pak také možností přispět do kasičky na konkrétních místech.

 

Na co vybíráme v naší farnosti?

Část výtěžku sbírky jde na zahraniční akce, část na činnost pražské arcidiecéze. Převážná část (65 %) ale zůstává v místě, kde se koledovalo. V naší farnosti jsme se i v letošním roce rozhodli, že budeme pokračovat v podpoře Domácího Hospicu Nablízku (8/10 částky připadající farnosti), Charity Mukařov (1/10 částky) a konkrétní rodiny (1/10 částky – rodina bude vybrána ve spolupráci s Leccos, z.s.).

 

Jak přispět online?

Na webu trikralovasbirka.cz je od 20. 12. 2020 do 30. 4. 2021 zhotovena platební brána, ve které si dárce podle PSČ najde svou nebližší charitu / farnost, které chce přispět (v našem případě 282 01 – Český Brod). Toto číslo zadá jako variabilní symbol. Peníze pak budou spočítány 30. 4. 2021 a rozděleny právě podle PSČ.

 

Jak přispět na místě?

V těchto dnech byste měli dostat do schránek letáček, na kterém jsou poskytnuty již výše zmíněné informace. V každé obci by ale měla být také možnost přispět některý den do konkrétní kasičky. Tuto informaci naleznete na letáčku, který dostanete ve své obci, respektive v nejbližších dnech napíšeme „harmonogram“ v jednotlivých obcích také na webové stránky farnosti.

 

Chcete pomoc?

Třebaže v letošním roce nebudou chodit tříkráloví koledníci, i tak bychom letos potřebovali pomoc. V první řadě bychom potřebovali lidi, kteří by se chtěli projít po některé z obcí naší farnosti a roznést po jednotlivých domácnostech zmíněný letáček (příležitost spojit procházku s užitečnou věcí).

Je ale také možnost se nabídnout, že třeba na jednu až dvě hodiny v daném období byste stáli s kasičkou na předem určeném místě (v některém z kostelů naší farnosti, nebo na návsi, apod… – tak, jak bude informace na letáčeku).

Pokud chcete pomoci, prosím, zavolejte co nejdříve buďto otci Martinu Sklenářovi (722 788 207, farnostbrod@seznam.cz), nebo Patricii Červené (603 906 957, patriciece@seznam.cz)

 

Děkujeme za Vaši ochotu, pomoc i za Vaši štědrost. A věříme, že příští rok budeme moci prožít tříkrálovou sbírku se vším „doprovodným“ programem.

 

Tříkrálová sbírka – zdravice 2021 – na stránky

Tříkrálová sbírka – dopis lidem