Pořad bohoslužeb v následujících dnech

Pokud nedojde k nějakým změnám v rozhodnutí vlády, či k jiným okolnostem, bude pořad bohoslužeb v tomto týdnu následující:

Pondělí 28.12. v 18h v Českém Brodě

Úterý 29.12. v 18h v Českém Brodě

Středa 30.12. v 18h v Českém Brodě

Čtvrtek 31.12. v 16h v Českém Brodě – na závěr mše svaté adorace.

Pátek 1.1. Mše sv. v Českém Brodě podle zájmu věřících – přihlašování se přes sdílenou tabulku.

Připomínám, že se jedná o zasvěcený svátek a že každý pokřtěný má povinnost tento den, podobně jako v neděli, slavit mši svatou (při neopodstatněné neúčasti na nedělní mši svaté, či mši svaté v zasvěcený svátek, by člověk neměl následně přistupovat k svatému přijímání a jít co nejdříve ke svátosti smíření – s lítostí a s touhou po obrácení).

Sobota 2.1. v 9h v Českém Brodě.

Neděle 3.1. Mše sv. v Českém Brodě podle zájmu věřících – přihlašování se přes sdílenou tabulku.