Zpovědní den

V pondělí 21. prosince bude mše sv. v 15.15.

Od 16 do 20h budou čtyři kněží v prostorách kostela k dispozici ke slavení svátosti smíření. Po celou dobu bude také v kostele vystavena Nejsvětější svátost oltářní k osobní modlitbě.

 

Prosím, dodržujte v prostorách kostela platná opatření. Děkujeme.