Život farnosti ve 3. týdnu adventním

Drazí bratři a sestry, vypadá to, že od pátku bychom měli vstoupit do 4. stupně PES, který počítá pro bohoslužby s 20 % kapacity sedících v kostele. V naší farnosti to tedy znamená 35 lidí na mši svaté (+ 4 ministranti + hudebníci).

Ve farnosti je třeba se v současné době přihlašovat na nedělní bohoslužby. Pokud to jen trochu jde, snažte se přihlásit, zároveň ale, pokud se děje něco nenadálého (zaspíme, přijde do toho jiná nenadálá situace…), nebojte se přijít i v jiný čas. Jen mě o tom, prosím, pokud je to možné, informujte. Kdyby se takto sešlo více lidí, využili bychom např. výjimečně prostorů ochozu.

Mše sv. v tomto týdnu a další pastorační program:

Pondělí 14. 12.

Tento den není ve farnosti mše svatá.

 

Úterý 15. 12.

Mše sv. v 9.30 – vikariátní konference

Mše sv. v 18 h

 

Středa 16. 12.

V 6.30 rorátní mše svatá.

Odpoledne probíhá v pravidelných časech výuka náboženství dětí.

Mše sv. v 18 h

 

Čtvrtek 17. 12.

Mše sv. v 18 h.

 

Pátek 18. 12.

Rorátní mše sv. v 6.30.

od 16h PDO, příprava na první svaté přijímání.

Večerní mše sv. v 18 h (při ní Nikolce Najbertové předáme Písmo svaté) a po ní eucharistická adorace do 19.20.

Od 19.30 příprava na biřmování.

 

Sobota 19. 12.

V 6.30 rorátní mše svatá.

 

Neděle 20. 12.

Na bohoslužby je třeba se přihlašovat přes sdílenou tabulku. Bohoslužby budou pravděpodobně pro 35 lidí + 4 ministranti + hudebníci. Mše svaté budou v Českém Brodě v 8, v 9.30 a 11 h. V případě, že tyto bohoslužby nepokryjí zájem, bude přidána ještě bohoslužba v 15 h (tento čas byl z odpoledních časů nejpreferovanější).

 

Pondělí 21. 12.

15.15 mše svatá.

od 16 h v kostele zpovědní odpoledne – čtyři kněží budou v kostele k dispozici ke slavení svátosti smíření (snad nebude třeba se dopředu přihlašovat). Po celou dobu bude také možnost adorace.