Pokračující opravy kostela a fary

Opravy kostela:

Předminulý týden proběhla oprava varhan. Děkuji Petru Štěpánovi, který spolupracoval s varhanářem a i svou pomocí „snížil“ cenu opravy. Za ní jsme zaplatili 7 840 Kč.

V minulém týdnu proběhl úklid ochozů kostela. Děkuji všem, kteří se zapojili.

 

Připravované opravy:

V tomto týdnu firma Multi-tec začne v kostele instalovat výstavní panely, vytvářet v ochozu kostela zázemí pro výstavy a další vybavení. Vše je pořizováno sponzorským darem.

Na nás je, abychom dokončili úpravu v zadní místnosti a na schodišti (instalace panelů…). Rád bych, kdyby se to podařilo do Vánoc, abychom mohli někdy v té době slavnostně otevřít tyto prostory.

V tomto týdnu také bude instalováno v kostele nové zabezpečení. Obdržel jsem již rozpočet, který je přes 50 tisíc Kč.

 

Opravy fary:

V tomto týdnu jsme pokračovali v opravách dolních místností fary. Vyklidila se knihovna, oklepaly se opadávající části omítky a začalo se s malováním.

Začalo se také s penetráží a malováním stropu učebny a stěn obou místností. Děkuji všem, kdo v tomto týdnu přišli na brigády a pomáhají.

V prvním patře práce zatím nepokročily, v brzké době by měla být dokončena kostra a výplně skříně v kanceláři. Až pan Moravec dokončí tuto činnost, požádáme ho o pořízení nábytku do učebny (stoly, které budou stabilní a které zároveň bude možné složit – aby se tam děti při přespávání vešly). Budeme také pořizovat osvětlení a nástěnnou tabuli (na fixy).

 

V nadcházejícím týdnu budeme pokračovat v brigádách – malování a úklid na faře.

 

Budeme rádi, když tyto opravy podpoříte i finančně. I v závislosti na finanční podpoře farníků a dárců budeme moci v opravách a především ve vybavování prostorů, které poslouží všem farníkům, i pastorační činnosti farnosti, pokračovat. (číslo účtu: 4040404040/2700, variabilní symbol 10901, poznámka – na faru). Všem dárcům mockrát děkuji!