Pastorační činnost v následujících dnech

Pokud budeme nadále ve 4. stupni PES, je třeba se přihlašovat i na bohoslužby ve všední den. V případě, že budeme ve 3. stupni, tak na bohoslužby, vyjma pátku a neděle, se nebude třeba přihlašovat. Veškeré bohoslužby jsou ve farním kostele v Českém Brodě.

 

Sobota 28. 11.

Zvu vás k tomu, abyste si večer udělali domácí bohoslužbu, a tak vstoupili nejen do neděle, ale také do adventní doby, respektive do nového církevního roku (odkaz na řád bohoslužby z minulého týdne).


Neděle 29. 11.

Bohoslužby jsou dostupné pro všechny, kdo se tento den přihlásí prostřednictvím sdílené tabulky. Na mši se přichází přes sakristii. Pokud při mši potřebujete opustit kostel, je možné si otevřít zevnitř boční vchod (u zpovědnice) a po „bezprostředním“ návratu jej znovu zamknout.

Při všech bohoslužbách budou žehnány adventní věnce, které si donesete. Rovněž je možné přispět do sbírky (košíček před lavicemi).

Od 17 h si můžete také zapnout video k začátku adventní doby: odkaz zde

Od 20 h je společné čtení Bible.


Pondělí 30. 11.

Ve farnosti nebude žádná bohoslužba


Úterý 1. 12.

Mše sv. v 18 h


Středa 2. 12.

Ranní mše sv. (Roráty) v 6.30.

Probíhá také výuka náboženství (pokud budeme ve 4. stupni PES, bude třeba se na výuku přihlásit – stačí ti, kteří se ještě nepřihlásili. Ve 3. stupni je to bez přihlašování).

Mše sv. v 18 h bude pouze v případě, že v úterý v 18 h bude na mši přihlášeno alespoň pět lidí.

Od 19 h bude setkání žen. Proběhne v kostele – adorace s četbou exhortace Verbum Domini. Bližší informace u Petry Marhounové.


Čtvrtek 3. 12.

Mše sv. v 18 h


Pátek 4. 12.

Roráty v 6.30. Po mši sv. adorace – modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Zásvětné modlitby (v rámci prvního pátku).

Jestli bude PDO (oddělené skupiny) bude určeno, podle stupně PES. Ve 3. stupni by se PDO konalo – ministranti, apod…

Od 16.30 příprava na první svaté přijímání.

Mše sv. v 18 h. Po mši svaté adorace – modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Zásvětné modlitby (v rámci prvního pátku).

Od 19.15 příprava na biřmování.


Sobota 5. 12.

Roráty v 6.30

Od 14 do 17 h Mikulášská nadílka – je třeba se přihlásit přes web města (jeden ze starších článků na stránkách farnosti). Domnívám se, že již není možné se přihlásit…


Neděle 6. 12.

Informace budou dodány časem – ve sdílené tabulce. Mše sv. budou dostupné pro všechny, kdo se na ně přes sdílenou tabulku přihlásí.

 

 

Adorace:

Protože se mi začínají také rozjíždět různé pastorační aktivity, nejsem již schopen dopředu stanovovat, kdy mohu eucharistii vystavovat. Proto je přihlašování otevíráno jen pro následující den (v pondělí tedy pro úterý) a bude odpovídat aktuální situaci.

 

Kešky:

Je poslední týden k možnosti donavštívit jednotlivé kešky ve farnosti. Prosím, abyste mi poslali fotografii dítěte s obrázkem. Příští neděli při mši svaté děti dostanou diplom, na kterém bude informace, že se účastnily této farní pouti. Ten si budou moci nalepit z druhé strany obrázku. Zájemci, kteří mi obrázek donesou (nalepený), tak mohu celou památku zalaminovat.

 

Putující obrázek pro adventní dobu:

Připomínám, že je možné se přihlásit k adventnímu putování obrázku znázorňujícímu hledání noclehu Svaté Rodiny. Zatím se přihlásily čtyři rodiny.