Vstup do nedělního slavení

Drazí bratři a sestry,

zvláště na podzim jsem vás zval k tomu, abyste nesledovali nedělní mši sv., ale abyste si dělali domácí bohoslužby. Jedním z důvodů, proč jsem k tomuto zval, byl fakt, abychom mysleli dopředu a abychom se učili něčemu, co budeme moci využívat i v době, kdy v neděli již budeme moci na mši sv. přicházet.

Ve chvíli, kdy jste v neděli sledovali mši sv. v televizi, dojde nyní k tomu, že se televize vypne a znovu přijdete do kostela. Tedy sledování televize se stalo jen „náhražkou“. Pokud jste slavili domácí bohoslužby, něčemu jste se učili. Něčemu, co není třeba „vypínat“. Ano, už se nebudete scházet v neděli k domácí bohoslužbě slova. Ale to, čemu jste se naučili, můžete přesunout v upravené míře do sobotního večera. A tak vstupovat do nedělního slavení (Dne Páně, centrálního dne našeho života) a také se připravovat na nedělní liturgii (vrchol veškerého našeho života a konání).

Zvu vás tedy k tomu, abyste v této chvíli nezahodili to, čemu jste se učili, ale tento „zvyk“ si uchovali, jen ho přesunuli do jiné doby, do jiných souvislostí. Pak můžeme říci, že ono omezení možnosti slavit nedělní mši svatou bylo pro nás skutečným požehnáním, respektive, že jsme přijali Boží pedagogiku a rozvinuli svůj i rodinný duchovní život.

Více informací v přiloženém dokumentu.

Domácí uvedení do nedělní liturgie