Náboženství a další aktuality

Drazí farníci,

od dnešního dne, středy 18. listopadu začíná platit PES (Protiepidemický systém). V něm jsou přehledně popsány různé aktivity a jejich pořádání. PES má posloužit možnosti předvídat vládní opatření. V současné době se nacházíme na stupni pět, tedy stupni, který nám z hromadných akcí umožňuje „pouze“ možnost slavit mši sv. v 15 lidech. Z toho důvodu se nekoná žádná z jiných pravidelných aktivit, které se účastní více lidí.

Pokud bude vývoj epidemie příznivý, je možné očekávat, že od pondělí bychom se mohli dostat do stupně 4. Kromě navýšení počtu účastníků bohoslužby na 20 je zde také možnost shromažďování v počtu šesti lidí. Pokud se tedy dostaneme do onoho stupně čtyři, začnou příští týden pravidelné aktivity – náboženství (na něj je třeba, aby se děti přihlásily. Podle zájmu uvidím, jak to uděláme u početnějších skupin – jejich rozdělení). Bude také příprava na křest dospělých i příprava na biřmování.

Rovněž počet účastníků adorace bude moci být zvýšen. Navíc by se  měl posunout zákaz nočního vycházení na 23. hodinu – tedy adorace budou moci být i v pozdějších hodinách.

Co se týká mší svatých, snažím se získávat názory na situaci. Již z dřívější doby zaznívaly právní názory, a to i z ministra zdravotnictví, že např. kůr je stavebně oddělený prostor. Že se tedy např. varhaník nepočítá do daného počtu, nebo se tím také řešil zákaz zpěvu. Protože se domnívám, že záměrem zákonodárce není zakazovat bohoslužby (nejsou v šíření viru nějak „nebezpečnější“), ale že jde především o omezování sociálních kontaktů a vzhledem k tomu, že u jiných aktivit nabízí další kritéria (dostatečný odstup, apod.), domnívám se, že náš kostel v Českém Brodě umožňuje při zodpovědném přístupu mít počet účastníků větší. Je možné mít 15 lidí v lodi kostela, je možné, aby na ochozu byli další lidé, aby jedna rodina byla v sakristii. U všech těchto prostorů je možné zajistit vstup samostatným vchodem – tedy vyhnutí se jakémukoli setkání. Toto ale zatím projednávám, doufám, že v neděli to již budeme moci aplikovat.