Aktuální informace

Drazí bratři a sestry,

pokud dobře sleduji stránky, tak PES (protiepidemický systém) prozatím jen zůstal veřejnou mediální „malůvkou“ MZ, tedy nevyšel ve sbírce zákonů. Doufám, že je to z důvodu zásadních úprav v některých bodech tohoto systému.

V praxi to ale znamená, že zatím stále zůstávají v platnosti předchozí opatření – tedy i mše sv. bez účasti lidu.

K podávání sv. přijímání jsem den k dispozici na faře od 14 do 18 h. Chtěl bych zdůraznit, že po předchozí domluvě mohu podat svaté přijímání i jindy, ale je třeba předchozí domluva! Je to z důvodu, že v jiných časech mám také jiné povinnosti – přípravy na svátosti (a protože je dělám individuálně, tak zaberou více času), distanční výuka na doktorátu, apod.

Rovněž připomínám, že i v daném čase mohu být třeba někde na faře/zahradě, nebo v kostele (začátek adorace, apod..). Pokud se tedy nedozvoníte na faře, tak se podívejte po zahradě, nebo mi zavolejte telefonem (případně chvíli počkejte). Děkuji za pochopení.

Nedělní sbírka

Sbírka této neděle byla 710 Kč. Všem dárcům mockrát děkuji.

Opravy – proběhlé

Minulý týden proběhla sponzorským darem firmy Multitec instalace osvětlení a topných panelů v ochozu kostela (výstavní ochoz). V závěru listopadu by měla být ze strany firmy dokončena instalace výstavních panelů, zábradlí ve výhledech, vytvoření zázemí pomocí zástěny… Na nás je, abychom pořídili a instalovali např. panely v zádní místnosti.

Opravy – co je před námi

V tomto týdnu by  se mělo pokračovat v instalaci nábytku v kanceláři (dokončeno by to snad mělo být příští týden). Zadali jsme také pořízení dvou dveří (cca 25 tisíc Kč). V kanceláři se budou pořizovat ještě také světla.

V učebně a v kapli se již finišují zednické práce (dokončeno by mělo být tento týden). Kaple pak bude „předána“ Petru Štěpánovi, který začne s její výmalbou.

Ostatní zvu k brigádě příští nebo přespříští týden – vymalování učebny a knihovny. Zájemci, prosím, hlaste se u mě.

Znovu připomínám, že je možné tyto akce podpořit i finančně (dar předat osobně mně,  nebo poslat na účet farnosti, s variabilním symbolem 10901, se zprávou – na faru). Děkuji!