Některé informace

Drazí bratři a sestry,

v neděli 8. listopadu se měla při bohoslužbách konat sbírka na Arcidiecézní charitu. Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha: Bankovní spojení: 749011/5500 variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

 

Také bych vás chtěl požádat, pokud pojedete v rámci farní poutě ke zřícené kapličce u Bříství, abyste zaparkovali svá auta na parkovišti (buďto za dálničním mostem, nebo za obcí Starý Vestec) a na hůrku jste šli pěšky. Prosím, nejezděte na pole – i proto, že tam je zákaz vjezdu. Děkuji

 

Úpravy ve farnosti

V tomto týdnu jsou osazovány v ochozu kostela nová světla (sponzorským darem firmy Multi-tec).

Pokračuje se také v opravách spodních místností (budoucí kaple a učebny). Dokončuje se omítání, brzy se začne malovat a dokončovat elektřina. Byly také již nataženy kabely k internetu, budou se pořizovat přijímače. V prvním patře byla v minulém týdnu instalována první část nového nábytku v kanceláři – stůl a první skříň. Také byl snížen strop v nově vzniklé chodbičce (úložný prostor na matrace pro děti). Pokud budete chtít úpravy podpořit, prosím, přispějte na účet farnosti (4040404040/2700, variabilní symbol 10901, poznámka – na faru). Je to možnost, jak podpořit farnost i v době, kdy se dlouhodobě nekonají nedělní sbírky. Farnost může pak také vystavit potvrzení o daru.
V tomto týdnu také objednám nové ornáty (ve starším článku se můžete podívat, které ornáty budeme pořizovat).

Děkuji