Duchovní slovo – pondělí 9. listopadu

Drazí bratři a sestry,

 

na dnešní den připadá svátek posvěcení Lateránské baziliky. Jedná se o hlavní baziliku církve. Mnozí se domnívají, že papežskou katedrálou je Vatikánská bazilika sv. Petra – vždyť tam také sídlí papež. Ovšem původně, až do Avignonského pobytu, papežové sídlili v Lateránu. Teprve v závěru 14. stol. když se papež vrátil z Avignonu, nevrátil se k Lateránu, ale začal budovat sídlo ve Vatikánu. Ovšem katedra zůstala nadále v Lateránské bazilice.

Když se papež vracel z Avignogu, nevrátil se do Lateránu i z důvodu žalostného stavu tamních budov (ve Vatikánu to ale nebylo o moc lepší). Samotná Lateránská bazilika byla zpustlá, stropy propadlé a v místech chrámu se pásla volně pobíhající zvěř…

I toto jsou dějiny centrálního chrámu církve! Vzpomínám na to ve chvílích, kdy s určitými obavami hledíme k budoucnosti. Ať už je to spojené pro některé s obavou z migrační krize, nebo zase z vnímání stavu víry v naší zemi… Je jedno, z čeho obavy vyplývají. Mají ale společné to, že s obavami hledíme na to, co bude za pár (desítek let).

Dějiny nejsou jen něčím, co proběhlo, ale stávají se také zkušeností. A my můžeme při dnešním svátku vidět, že i dějiny (dokonce středověk, doba, kdy se u nás stavěla svatovítská katedrála, kdy církev byla „v kurzu“) představují obtížná a bolestná období. Mnohem horší, než co prožíváme v naší „ateistické“ zemi. Oproti stavu Lateránské baziliky je např. kostel ve Štolmíři stále ve skvělém stavu.

Přesto je stále dobré přemýšlet o tom, co můžeme v dnešním čase dělat. Dnešní evangelium nám ukazuje Ježíše, který představuje ideu chrámu – dům modlitby. Pokud Ježíšovo tvrzení představíme pozitivně, pak Ježíš říká – dělejte z domu mého Otce dům modlitby!

Víte, že od svého nástupu se snažím oživit filiální kostely. Nejde o to sloužit v nich co nejvíce mší. Jde o to, aby se stávaly duchovním centrem obcí, místem modlitby. Od svého nástupu do farnosti zvu k tomu, aby se místní společenství scházela pravidelně ve svých kostelích ke společné modlitbě. Jsem rád, že některá společenství výzvu přijala za svou a ze svých kostelů v předchozích letech učinila zárodky domů modlitby!

I v tomto čase pandemie k tomu vybízím. Udělejme, v rámci současných opatření, z chrámu domy modlitby.

U Lateránské baziliky stojí socha sv. Františka z Assisi, který podepírá tento kostel (ale obrazně i celou církev). Toho Františka, který slyšel výzvu: „Jdi a oprav můj dům, neboť se rozpadá“. Stavme u kostelů naší farnosti také tyto „sv. Františky“. Buďme těmi, kteří opravují Pánům dům. Nejen co do architektury, ale také co do domu modlitby.