Nedělní slavení a další informace

Prosím, věnujte pozornost celému textu – jsou tam i informace a nástřely k budoucnosti.

 

Nedělní slavení

Drazí bratři a sestry, slavíme další „pandemickou“ neděli. Neděle, Den Páně, je centrálním dnem našich životů, našeho křesťanského života. Je to den naší spásy. Hledíme na Ježíše Zmrtvýchvstalého jako na toho, kdo nám ukazuje, jaký je cíl stvoření, k čemu jsme každý z nás povolán.

Neděle je dnem Páně, kdy oslavujeme Páně. Vrcholným projevem oslavy Boha je slavení liturgie. Ta je dnes ale slavena „za zavřenými dveřmi“ a my nemůžeme užívat tento prostředek. O to víc vystupují do popředí jiné projevy, které nám bohužel v předchozích dobách zapadly a nebyly prožívany. Dostáváme jedinečnou příležitost tyto tradice „oprášit“, respektive znovu do života uvést. Chtěl bych vás skutečně pozvat k tomu, abyste neděli věnovali pozornost. A to nejen z pohledu, abychom ji prožili, ale vnímejme tento čas jako možnost nového začátku, jako čas, kdy můžeme do svého života znovu vnést něco, co jsme již opustili (třeba již v době našich předků). Nehledejme náhražky, jak prožít neděli bez liturgie, ale učme se tomu, jak prožívat neděli, do které pak již jen „vložíme“ liturgické slavení.

Předkládám vám znovu nabídku domácí bohoslužby slova a homilie. Prosím, věnujte tomu pozornost, zvláště v tom smyslu, abyste mechanicky nečetli, co je připravené, ale třeba sami si liturgii „upravili“, homilii rozšířili o své předchozí sdílení, apod. To jsou věci, které pomohou k tomu, že vaše domácí liturgie nebude jen náhradou (tou nemůže být nikdy), ale že se stane školou, něčím, co si osvojíte i pro další měsíce a roky…

Nedělní bohoslužba slova

Homilie

 

K svatému přijímání budu k dispozici:

 • 10.30 – 12.00 v kostele
 • 14.00 – 17.00 na faře
 • 17.00 – 18.00 v sakristii kostela

 

Dovolená

Věřím, že jste již zaregistrovali, že se v tomto týdnu chystám na dovolenou (odjíždět budu v neděli po 18. hodině). Nebudu tedy po celý týden k dispozici na faře (od pondělí do soboty včetně). Pokud ale bude třeba něco řešit, tak budu na telefonu i na mailu. Dovolenou mám „pracovní“, potřebuji psát nějaké texty do školy (studium), i se připravovat na advent.

 

Co se týká života ve farnosti, tak s akolyty naší farnosti je domluveno následující:

 • adorace zůstávají beze změny. Můžete se zapisovat do tabulky. Prosím, pište se alespoň den dopředu, aby akolyta, který přijde vystavit eucharistii, si mohl naplánovat daný den.
 • Od 17 do 18 h bude akolyta k dispozici v sakristii kostela k podávání sv. přijímání.
 • Je možné se také osobně domluvit s Janem Přibylem na podání svatého přijímání během dne v Tismicích (je vhodné se dopředu telefonicky domluvit: 608 026 719).

 

Připravované aktivity

Pomalu se blíží adventní doba. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Nyní ale máme výhodu, že se můžeme připravovat i na „horší“ varianty. Osobě bych se rád zaměřil na následující:

 

Adventní virtuální výstava

 • V tomto čase není možné připravovat plánovanou výstavu k adventní době v ochozu kostela. Rozhodli jsem se ale, že vytvoříme virtuální výstavu, a také něco malého na zahradu za kostelem.

 

Mikuláš

 • S městem jsem začal domlouvat slavení Mikuláše. V případě současných opatření by Mikuláš byl v kostele a přes „místenky“ by si děti k němu chodily. Rád bych ale zachoval také určitý ráz farního Mikuláše. Zvu vás tedy k tomu, abyste doma natočili nějaké video s vaším představením (na hudební nástroj, divadelní scénka, kouzlo…), a abyste mi toto video do konce listopadu poslali. Vytvořil bych pak pořad, který bych dal na Youtube. Video by ale bylo pod heslem, takže by se na něj mohl podívat jen ten, kdo by dostal heslo (tedy farníci). V případě, že se do tohoto chcete zapojit, dejte mi, prosím, vědět, abych dokázal odhadnout, že o to bude zájem.

 

Závěr adventu

 • Když jsem byl malý, v naší farnosti byla tradice, že devět dní před Vánocemi putoval farností obrázek Marie a Josefa, jak hledají nocleh. V každé domácnosti byl obrázek jeden den (jsou k tomu modlitby). Rád bych tuto tradici založil i v této farnosti. Rodiny, které by se chtěly zapojit, se mohou začít hlásit u mě. Při větším zájmu vytvoříme „dva obrázky“.

 

Vánoční mše

 • Zde už se dostáváme do oblasti skutečných hypotéz. Jen pro informaci, začal jsem s panem starostou mimo jiné připravovat také různé možnosti pro slavení Vánoční mše. Uvidíme, jaká opatření budou o Vánocích, ale v případě, že budou v platnosti současná opatření (nebo podobná), je možností, aby byla mše sv. na náměstí (v současné době by se takové mše mohlo účastnit 100 lidí).

 

Vaše nápady

 • Budu rád, když i vy přijdete s nějakými nápady, případně něco pro farnost připravíte (jako jsou třeba nyní kešky…).
 • Mne osobně napadá,  že když jsme prožívali Velikonoce na farní zahradě, tak jsme tam instalovali kříž, který má v nově upravené zahradě své místo. Na zahradě se počítá také se „sochou“ Panny Marie. Myslím, že současný advent je jedinečnou příležitostí pro to, abychom v zahradě tento prvek instalovali…