Výuka náboženství

Drazí rodiče, drahé děti,

v současné době není možné jakýmkoli způsobem dosáhnout toho, abychom se mohli společně setkávat, povídat si o Bohu a vzdělávat se ve víře. Proto vás moc prosím, abyste si hodiny probrali doma, abychom pak, až se znovu budeme moci setkávat, mohli postupovat rychleji a pokračovat v tématu, který v letošním roce chceme probrat. Proto prosím, abyste si nastudovali následující témata:

  • II. a III. třída – Poznáváme Písmo svaté – 7. hodina, Josef.
  • IV. a V. třída – Ježíšův život – 7. hodina, Jan Křtitel
  • VI. a VII. třída – Vyznání víry – 7. hodina, Bůh Syn se stal člověkem…
  • VIII. třída a výš – téma prvního hříchu a dědičné viny. Hodina je již více zaměřená nad úvahami. Proto prosím, aby si mladí přečetli znovu úryvek z Gen 3, zopakovali si témata z předchozích let (ke studiu doporučuji třeba IVN, Dějiny spásy, 12. hodina). Na toto pak navážeme při našem setkání. Příští hodina je též o životě ve hříchu a tam budeme na téma navazovat.