Covid-19 – aktuální vyjádření

V reakci na různé dotazy kněží ohledně současné situace otec kardinál povzbudil kněze a věřící v současné době k následujícím věcem:

 

Účast na nedělních bohoslužbách

Jistě jste zaznamenali, že různí biskupové znovu udělují dispens od účast na nedělní bohoslužbě. Otec kardinál nevidí v současné době pro takový krok ve své diecézi důvody.

Je vhodné připomenout, že každému katolickému křesťanovi ze křtu vyplývá povinnost slavit nedělní bohoslužbu. V případě, že se z objektivních závažných  důvodů nemůže účastnit, danou povinnost neporušuje. Proto je na každém věřícím, aby věci vyhodnocoval ve svém svědomí. Pokud někdo ve svém svědomí vyhodnotí, že vzhledem k věku, zdravotnímu stavu či jiným vážným důvodům se nemůže nebo by se neměl účastnit společného slavení nedělní bohoslužby s ostatními bratry a sestrami, jistě může slavit bohoslužbu jiným způsobem, např. sledováním nějakého přenosu, nebo vykonat vlastní bohoslužbu slova ve své domácnosti.

Účast na nedělní bohoslužbě je vážnou skutečností a neměli bychom se tedy sami snadno dispenzovat bez oprávněného důvodu. Není dobré poddávat se přehnanému strachu a obavám z nákazy, izolovat se od ostatních, odříznout se od velkých duchovních dober, atd. A je třeba tyto skutečnosti dobře a moudře zvažovat.

 

Osobně bych k tomu ještě připojil, abychom se vzájemně respektovali. Abychom dávali druhým možnost udržovat rozsetupy (jsou mnohem důležitější, než roušky).

Prosím, snažme se ve všední dny zachovávat rozestupy (rozmístit se po celém kostele). Rovněž také sděluji, že při větším počtu věřících je možnost slavit mši svatou v prostorách ochozů – tedy v případě zvýšených obav být v rozlehlejším prostoru. Pokud chcete být během mše svaté v těchto prostorách, je třeba dojít si do sakrsitie pro klíč, případně dopředu telefonicky domluvit otevření těchto prostorů.

 

Podávání svatého přijímání

Otec kardinál se také vyjádřil, abychom povzbuzovali věřící, aby v této době eucharistii přijímali na ruku.

 

Nechávám na zvážení každého věřícího, jakým způsobem chce přijímat. V reakci na vyjádření otce kardinála však od této chvíle budu ve farnosti podávat pod jednou způsobou. Ty, kteří i přesto chtějí přijímat do úst prosím, aby přicházeli ke svatému přijímání až v závěru. Děkuji.