Tříkrálová sbírka 2019 – výsledek

Děkujeme všem koledníkům, i všem dobrodincům.

V naší farnosti se v letošním roce vybralo 147 356 Kč. (V loňském roce to bylo 87 354 Kč).

65% sbírky se vrátí do naší farnosti. V letošním roce jsme vybírali na Domácí hospic Nablízku (tam půjde větší část peněz) a na stavbu charitního centra v Kolíně.

3královka