Koncert v kostele sv. Havla ve Štolmíři

Zveme vás na

koncert k oslavě patronky hudby sv. Cecílie

ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 19.00 hod.

v kostele sv. Havla ve Štolmíři.

Zazní nejen barokní arie v provedení  M. Fadljevičové,  A. Kašparové,  A. Spurné,  B. Svobodové a L. Spurné, výtěžek bude věnován na obnovu kostela sv. Havla.