Farní kronika 2008-2015

Kronika českobrodské farnosti za období 1.7.2008 – 31.12.2015. Svazek má 470 stran. Součástí jsou farní časopisy, nedělní ohlášky či články z novin a časopisů. Kronika je k nahlédnutí na faře.