Pouť na Tetín

Drazí bratři a sestry, a následujícím dokumentu naleznete bližší informace k farní pouti na Tetín. Zvu všechny farníky k účasti (pěšky, na kole, autem…).