Nedělní sbírky

Drazí farníci, během nedělních bohoslužeb se běžně konají také sbírky pro farnost. V posledních dvou měsících ze známých důvodů žádné takové sbírky neprobíhaly. Tak, jak…