Aktuální informace

Drazí farníci a návštěvníci stránek, omlouvám se, že nevyšel v tomto týdnu farní týdeník – ale mám rozbitý počítač. Proto píši základní informace zde:  …

Pouť na Tetín

Drazí bratři a sestry, a následujícím dokumentu naleznete bližší informace k farní pouti na Tetín. Zvu všechny farníky k účasti (pěšky, na kole, autem…).