Historie farnosti

Z historie farnosti Osídlení historického jádra Českého Brodu spadá až do 12. století jako zastávka dálkového obchodu na místě brodu, vzdáleného den cesty od Prahy,…

Noc kostelů

Od 1.6.2017 do 9.62017 budou v naší farnosti probíhat akce nazvané noci kostelů, při jejichž příležitosti proběhnou doprovodné akce pro veřejnost. Podrobný rozpis termínů a…