Výuka náboženství

Odkazy na web R.D. Martina Sklenáře:

Náboženství pro děti

Katolické náboženství pro děti se vyučuje ve školním roce každou středu odpoledne na faře v Českém Brodě ve čtyřech skupinách:

  • Předškoláci a 1. třída – St 13-13.45
  • 2. a 3. třída – St 14-14.45
  • 4. a 5. třída – St 15-15.45
  • II. stupeň – St 16-16.45

Děti lze přihlásit v první polovině září u duchovního správce, kontakt zde.

 

Náboženstvé pro dospělé

V tomto náboženství sledujeme internetovou výuku náboženství (IVN), a to cyklus Dějiny spásy. Student tak doma sleduje tento kurz a každý týden si přečte a nastuduje jednu vyučovací hodinu. Jednou za měsíc je pak společné setkání s knězem, kde je možné položit k nastudovanému tématu otázky a probrané téma shrnout. Toto setkání se koná druhou středu v měsíci.

 

Internetová výuka náboženství

Doma je možné sledovat různé cykly výuky náboženství: