Peněžní dary

Drazí přátelé,

 

k úkolům kněze nepatří jen „duchovní věci“ ale jedním z jeho úkolů je také spravování majetku farnosti, tedy i oprava kostelů a dalších budov.

Českobrodská farnost má vedle farního kostela sv. Gotharda ještě dalších devět filiálních kostelů, přičemž osm z nich je také v majetku církve. Tyto kostely jsou mnohdy dominantami jednotlivých obcí.

V naší farnosti jsou některé z těchto kostelů již opraveny. Za to patří velký dík mnoha dobrodincům a nadšencům, kteří svým nasazením a finančními příspěvky přispěli. Díky patří i jednotlivým obecním úřadům. Všem upřímné Pán Bůh zaplať!

Všechny kostely však ještě opravené nejsou. Rovněž kostel v Českém Brodě potřebuje další investice. Abychom mohli dále pokračovat v těchto opravách, potřebujeme, aby nás již zmíněná štědrost lidí i nadále provázela.

Obracím se tedy na vás s prosbou, pokud byste chtěli přispět na opravu některého z kostelů naší farnosti, je možné poslat peníze na účet farnosti a zde zadáním variabilního symbolu jasně stanovit, na který kostel přispíváte. Pokud zadáte do zprávy pro příjemce také základní údaje o sobě, velmi rádi Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.

 

Variabilní symboly

Český Brod 10901
Tismice 20901
Přistoupim 30901
Bylany 40901
Lstiboř 50901
Poříčany 60901
Bříství 70901
Kounice 80901
Štolmíř 90901
Pastorační aktivity 111

 

Informace o aktuálních opravách

Český Brod – V letošním roce 2019 připravuje opravu elektroinstalace, opravu některých částí omítky v kostele a osazení nového osvětlení (v současné době trčí ze stěn žárovky). V závislosti na získaných finanční darech by bylo možné také vyměnit reproduktory a mikrofony a pořídit do lavic vytápění.

Rovněž v letošním roce připravujeme opravu jižního ochozu kostela. Tento ochoz má vlastní oddělený vstup. Proto bychom ochoz chtěli upravit, aby se stal místem pro pořádání různých výstav (je možné je využívat jako nabídku pro školy), či menších koncertů. Rovněž by byl ochoz zpřístupněn přes IC Český Brod.

V současné době oslovujeme různé subjekty, aby nám daly nabídky.

Odhad na novou elektroinstalaci je cca 400 000 Kč. Další peníze budou třeba na opravu omítky. Světla můžeme pořizovat v další etapě, ale odhad se pohybuje někde kolem 200 000 Kč.

Opravy a úpravy ochozu budou také v ceně kolem 200 000 Kč.

V současné době je na tyto úpravy ve farním kostele vybráno 59 670 Kč.

 


Tismice – Připravujeme pořízení nových varhan pro baziliku.

V současné době je na účtu farnosti 20 tisíc Kč vázáno na opravu kostelních lavic a další 3 000 Kč.

 


Přistoupim – v letošním roce neprobíhají žádné opravy.

 


Bylany – Od roku 2017 realizujeme postupnou opravu kostela sv. Bartoloměje v Bylanech.

1. etapa spočívá v generální obnově střech. Po zahájení rekonstrukce věže se bohužel ukázalo, že trámy byly v natolik havarijním stavu, že bude nutné vytvořit celý krov nově . . .

V letošním roce (2019) tedy opravujeme krov věže kostela. V letošním roce investujeme do opravy cca 1 244 752 Kč.

Ze SZIFu jsme dostali dotaci v hodnotě 643 206 Kč. Z vlastních zdrojů musíme zaplatit 601 546 Kč.

 

V současné době je na účtu na opravu Bylanského kostela 50 646 Kč.


Lstiboř – v současné době se neprovádí žádné opravy, které by potřebovaly finanční zdroje.

 


Poříčany –  V letošním roce jsme nedostali žádnou dotaci, proto se nepokračuje v opravě kostela. S opravou se ale nadále počítá, proto budeme rádi za jakékoli finanční dary.

 

V současné době je na farním účtu 1 500 Kč na opravu tohoto kostela.


Bříství – V současné začínáme zadávat zpracování projektové dokumentace na obnovu fasád a střechy. Cena projektové dokumentace je 30 000 Kč.

V současné době nejsou na farním účtu žádné finance vázané na opravu tohoto kostela.

 


Kounice – V letošním roce v kostele pokračujeme v opravě varhan (II. etapa). Cena této etapy je vyčíslena na 157 300 Kč.

Rovněž jsme se pustili do oprav oltářního obrazu a hlavního oltáře. Celková cena opravy je vyčíslena na 294 741 Kč. V letošním roce provedeme první etapu opravy – oprava oltářního obrazu, v ceně 111 043 Kč.

Na farním účtu se k červnu 2019 nachází 172 433 Kč, které jsou vázány na opravy kounického kostela. To znamená, že k proplacení obou dvou oprav schází ještě 95 910 Kč (+ 183 698 Kč – II. etapa opravu oltáře).

Pokud chcete finančně podpořit tyto projekty, můžete peníze poslat na číslo farnosti: 4040404040/2700, s variabilním symbolem 80901.


Štolmíř – Kostel, který potřebuje velkou finanční „injekci“. Začínáme činit kroky nutné k tomu, abychom mohli žádat o dotace a v první řadě alespoň tento velký kostel zajistit (opravit krov, střechu, statiku kostela…).

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na obnovu střešního pláště kostela. Tato dokumentace bude stát cca 100 000 Kč.

Ve Štolmíři je také zvonice, která je v havarijním stavu. Nyní probíhá stavební řízení a předpokládá se, že se v lednu požádá o dotaci z havarijního programu. Celkové náklady na opravu zvonice jsou odhanuty na 2 500 000 Kč.

V letošním roce jsme dostali dotaci ve výši 300 000 Kč na opravu zvonice. Z vlastních zdrojů doplníme 80 000 Kč.

V současné době máme na opravu Štolmířského kostela vybráno a na účtu pro tento účel uloženo 197 916 Kč.


 

Jak můžete vidět, bez štědrosti dárců můžeme těžko provádět tyto opravy a těžko v nich budeme moci i v následujících letech pokračovat. Proto bychom vás chtěli poprosit o vaši finanční štědrost. Všem mockrát děkujeme!