Pastorační a ekonomická rada

Členové pastorační rady

R.D. Martin Sklenář – předseda
Vladimír Mrvík – místopředseda
Petr Prokša – sekretář
Jan Pečený (jáhen)
Jan Kabíček
Martina Přibylová
Petr Štěpán
Patricie Červená
Aleš Kašpar
Ludvika Rytinová
Oldřich Socha
Kateřina Miškovská
Jaroslava Přikrylová
Jan Přibyl

 

Pastorační plán ŘKF Český Brod

Zápisy z pastorační rady

 

Členové ekonomické rady

R.D. Martin Sklenář
Jan Kabíček
Jan Přikryl
Jan Přibyl
Martin Červený