Členové pastorační rady

R.D. Martin Sklenář – předseda
Vladimír Mrvík – místopředseda
Petr Prokša – sekretář
Jan Pečený (jáhen)
Jan Kabíček
Martina Přibylová
Petr Štěpán
Patricie Červená
Pavel Štěpán
Aleš Kašpar
Ludvika Rytinová
Oldřich Socha
Kateřina Miškovská
Jaroslava Přikrylová