Informace k tříkrálové sbírce

K začátku roku neodmyslitelně patří milá a užitečná tradice – tři králové, kteří obcházejí domy a přinášejí s sebou známé požehnání K + M + B a přání radosti v novém roce i prosbu o pomoc potřebným a na oplátku za každý (i drobný) příspěvek jako malý dárek tříkrálové cukříky a kalendáře. Sbírka se každoročně koná pod hlavičkou celorepublikové Tříkrálové sbírky Charity ČR. Jejím cílem je popřát lidem šťastný nový rok a formou příspěvků do zapečetěných kasiček získat finance na dobročinné projekty v ČR i zahraničí. Z celkového výtěžku pomáhá 65% přímo v naší obci, 15% využívá na své projekty Charita ve středních Čechách a 10% putuje na pomoc potřebným do zahraničí – letos např. pro Domov pro seniory kardinála v Mukařově, nebo pro založení charitního komunitního centra v Kolíně. Deset procent sbírky přispívá na podporu Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí (letos především pomoc České nemocnici v Ugandě). Pět procent sbírky jde na podporu projektů CHČR a zbylých pět na režii sbírky. Konkrétně v našem městě podpoříme: Ústav sociální péče Zvoneček Bylany, volnočasové aktivity seniorů v Penzionu Anna nebo místní ZŠ a PrŠ.
Pokud se chcete do sbírky aktivně zapojit, rádi přivítáme nové zájemce do řad koledníků.

Rok 2017:
V naší farnosti se v roce 2017 vybralo přibližně stejně jako vloni, a to krásných 51.531 Kč. Celkem se na celém území ČR vykoledovaná částka poprvé překročila závratnou částku 100 milionů Kč. Výsledek letošní sbírky Charity ČR je tak největší v historii této sbírky.

Koordinátoři:
Marcela Marková, Vladimír Jakub Mrvík. Kontakt