Informace k tříkrálové sbírce

K začátku roku neodmyslitelně patří milá a užitečná tradice – tři králové, kteří obcházejí domy a přinášejí s sebou známé požehnání K + M + B a přání radosti v novém roce i prosbu o pomoc potřebným a na oplátku za každý (i drobný) příspěvek jako malý dárek tříkrálové cukříky a kalendáře. Sbírka se každoročně koná pod hlavičkou celorepublikové Tříkrálové sbírky Charity ČR. Jejím cílem je popřát lidem šťastný nový rok a formou příspěvků do zapečetěných kasiček získat finance na dobročinné projekty v ČR i zahraničí. Z celkového výtěžku pomáhá 65% přímo v naší obci, 15% využívá na své projekty Charita ve středních Čechách a 10% putuje na pomoc potřebným do zahranič. Pět procent sbírky jde na podporu projektů CHČR a zbylých pět na režii sbírky.

Pokud se chcete do sbírky aktivně zapojit, rádi přivítáme nové zájemce do řad koledníků. Hlásit se můžete u duchovního správce, ne bo u Evy Štěpánové.

Rok 2020:
V roce 2020 chodilo po naší farnosti již 50 skupinek Tříkrálových koledníků. Suma, kterou jsme vybrali, byla 236 686 Kč. Z výtěžku jsme podpořili Domácí Hospoic Nablízku.

Rok 2019:
V tomto roce obcházelo v naší farnosti 35 skupinek. Výtěžek sbírky v naší oblasti překonal poporvé hranici 100 tisíc korun, konkrétně se vybralo 147 356 Kč. Znovu jsme podpořili Domácí Hospic Nablízku z Lysé nad Labem a charitu v Kolíně.

Rok 2018:
Celkem 25 skupinek koledníků vybralo v naší farnosti 87 354 Kč. Z výtěžku sbírky jsme podpořili Domácí Hospic Nablízku a charitu v Kolíně.

Rok 2017:
V naší farnosti se v roce 2017 vybralo přibližně stejně jako vloni, a to krásných 51.531 Kč. Celkem se na celém území ČR vykoledovaná částka poprvé překročila závratnou částku 100 milionů Kč. Výsledek letošní sbírky Charity ČR je tak největší v historii této sbírky.

Koordinátor:
Eva Štěpánová