Úklid kostela

uklid

 

Všem, kdo se podílejí na tomto úklidu, upřímně Pán Bůh zaplať.