Příprava – biřmování

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií jednotu „svátostí uvedení do křesťanského života“. Je třeba vysvětlovat, že tato svátost je potřebná k dovršení toho, co v nás začalo křtem. Vždyť „svátost biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více schopni a povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako Kristovi svědkové“. (viz KKC 1285)

Svátost biřmování je přijetím darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře.

V naší farnosti začala příprava na biřmování v září 2017 a biřmování bude udělováno na jaře roku 2019. Další cyklus bude otevřen tedy nejdříve na podzim roku 2019.