Mariina legie

Mariánské modlitební společentví s pravidelnými schůzkami každý týden, s jasně vymezenou organizační strukturou. Společenství se modlí na faře každý čtvrtek od 15.00.
Kontakt zde