Ekumenické setkání

Setkání je otevřené pro každého, kdo chce v Bibli hledat inspiraci pro svůj život. Náplní je modlitba, zpěv, četba úryvku z Písma s komentářem Chiary Lubichové, osobní sdílení a rozhovor o věcech vážných i veselých. V rodinné atmosféře se snažíme naslouchat jeden druhému. Setkání se koná každý třetí pátek.
Kontakt zde