Tismice: Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Klikněte pro zobrazení na mapě

Historie

Pravidelné mše svaté 1. sobotu v měsíci v 10h a 3. neděli v měsíci v 8h.

 

 

Aktuální dění v kostele


Aktuální informace o stavebních úpravách

u kostela Nanebevzetí Panny Marie:

 

Během roku 2019 probíhala jednání, výlety a horlivá emailová korespondence ohledně rozhodnutí, kreré by vedlo k funkčnímu nástroji v tismické basilice.

Díky diecéznímu organologovi jsme zjistili, že stávající varhany není výhodné z několika důvodů opravovat, a proto se  přemýšlelo mezi dvěma variantami.

  1. postavit do prostoru nový nástroj
  2. opravit jediný nabízející se positiv (malý typ nástroje) z farnosti Zbraslav

Ke konci listopadu padlo rozhodnutí postavit nástroj nový.

Varhany do Tismic bude stavět varhanářská dílna Dlabal-Mettler s.r.o. z Bílska u Olomouce.

Podle posledních aktuálních informací by se mohl v létě 2020 začít rámcově připravovat plán stavby a na podzim tohoto roku by nám firma připravila konkrétní projekt. Se stavbou varhan by bylo možno začít na jaře roku 2021 a podle našich finančních možností a vypracovaného časového harmonogramu firmy by v první polovině roku 2022 varhany byly instalovány do basiliky.

 

Máme v plánu postavit nástroj jednomanuálový(jedna klaviatura) s pedálem, který by měl cca 7 rejstříků.

Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost!

 

Dne 1. prosince roku 2020 farnost Český Brod uzavřela s firmou Varhanářská dílna Dlabal-Mettler s.r.o. smlouvu o provedení díla – stavba nových varhan do baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích.

V této smlouvě se zhotovitel zavázal dílo vytvořit do 30. listopadu roku 2022. Celková cena díla je 2 678 940 Kč. Plus je třeba počítat s dalšími nepatrnými výdaji spojenými s instalací varhan (úprava prostoru kůru, apod…).

Holandská nadace Stichting Tismice Nederland, zastoupená MUDr. Iro Novakovou, Ph.D. doposavad přispěla na stavbu varhan částkou 50 000 EUR (1 262 200 Kč).

Rovněž obec Tismice se smluvně zavázala, že dílo podpoří nejméně částkou 400 000 Kč (záležet bude také na tom, kolik peněz se vybere na transparentním účtu, který obec pro tento účel zřídila – 2101623783/2010, https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101623783)

Na stavbu varhan je tedy třeba vybrat ještě zhruba 1 000 000 Kč (respektive 1 240 000 Kč).

Přispět můžete jednak na již zmíněný transparentní účet, nebo také přímo na účet farnosti – 4040404040/2700, variabilní symbol 20901. V případě zájmu může farnost Český Brod vydat potvrzení o daru – pro odpočet z daní.

V následujících týdnech bychom rádi vytvořili zvláštní webovou stránku, na které budou aktuální informace, a kde bude především možné vybrat si píšťalu, kterou by chtěl donátor „adoptovat“. Píšťaly budou roztříděny podle cenových kategorií.

K začátku září 2021 farnost Český Brod do začátku září zaplatila první dvě faktury v hodnotě 433 785 Kč.