Poříčany: Kostel Narození Panny Marie

Klikněte pro zobrazení na mapě

Historie

Pravidelná mše svatá čtvrtou neděli v měsíci v 8h.

 

 

Aktuální dění v kostele

https://www.facebook.com/kostel.poricany


Aktuální informace k oprávám kostela:

V roce 2020 jsme opravili schody u kostela (byly v dezolátním stavu, vyvalené a nebezpečné).

V posledních letech jsme marně žádaly o nějakou finanční pomoc prostřednictvím dotace. Protože je i v obci zájem kostel postupně opravovat, chtěli bychom se od roku 2021 pustit ve spolupráci s obcí, v rámci našich finančních možností, do postupné opravy vnějších prvků kostela.

Pokud chcete podpořit finančně tyto opravy, můžete přispět na účet farnosti: 404040404040/2700, pod variabilním symbolem 60901.