Český Brod: farní kostel sv. Gotharda

Klikněte pro zobrazení na mapě

Historie

Pravidelné bohoslužby se konají v úterý, ve čtvrtek a v pátek v 18:00 a v neděli v 9:30.

 

Aktuální dění v kostele


Aktuální informace o opravách kostela a fary

 

Opravy v kostele:

V roce 2019 proběhla oprava elektroinstalace a některých částí omítek v kostele. Bylo instalováno nové osvětlení a kostel vymalován. Vše bylo financováno z prostředků farnosti a jednotlivých dárců farnosti.

Na jaře roku 2020 bylo do kostela pořízeno nové osvětlení. V první části byly pořízeny stropní halogeny (převážně z výtěžku vánočního koncertu souboru Vox Bohemica). Zbylá svítidla i jejich osazení sponzorským darem pořídila firma Multitec.

Na podzim roku 2020 budeme pokračovat v úpravě ochozu kostela. Sponzorským darem firmy Multitec budou pořízena světla na ochoz, tepelné panely do uzavřené místnosti ochozu, výstavní panely, zástěnou vytvořeno zázemi a pořízeno zábradlí do „oken“ ochozu. Dále se připravuje také pořízení potřebného vybavení. Farnost se k úpravám připojí pořízením výstavních panelů do zadní části ochozu a úpravou schodiště. Zároveň pořídíme ke vstupu na ochoz vlastní zabezpečení. Prostor tak bude oddělen od zbytku kostela a bude možné dát tyto prostory k dispozici také IC Český Brod – k prohlídce kostela a návštěvě připravovaných výstav.

 

Pokud chcete přispět na tyto projekty ve farním kostele, peníze můžete posílat na účet farnosti 4040404040/2700, pod variabilním symbolem 10901.

 

Opravy fary:

V roce 2020 jsme se pustili také do oprav fary a farní zahrady.

V prvním patře fary upravujeme jednu z místností, kde jejím rozdělením vzniká farní kancelář a pohostinka. Odhadovaná cena v další etapě (pořízení koberců, světel, dveří, nábytku…) je cca 170 000 Kč.

V přízemí fary jsme upravili jednu menší místnost – místnost byla upravena na skladiště.

Dále dochází k úpravě dvou větších místností. Jedna je přetvářena na kapli, druhá bude učebnou. V současné době je pokládána elektřina, budou se nahazovat stěny, malovat, pořizovat vybavení… Úpravy budou moci pokračovat i v návaznosti na finanční možnosti fary (na výši darů jednotlivých dárců).

Také jsme začali upravovat prostory farní zahrady. Dochází k osazení nových stromů, keřů a rostlin. Stavíme prostor ohniště, počítá se s možností pergoly…

Pokud chcete přispět na tyto projekty na faře a farní zahradě, peníze můžete posílat na účet farnosti 4040404040/2700, pod variabilním symbolem 10901, s poznámkou, že dar je na faru.