Dotazník ke změně pořadu bohoslužeb a k půlnoční bohoslužbě

Drazí farníci, ve sdílené tabulce můžete nalézt záložku „dotazník“. Zde se můžete vyjádřit ke změně pořadu bohoslužeb – změna ve všední den, přesunutí jedné večerní mše sv. na ranní. A také se můžete vyjádřit k půlnoční bohoslužbě. Vyjádřit svůj názor můžete do středy 3. listopadu. Dotazník bude možné také vyplnit při nedělních bohoslužbách ve farnosti.

Připomínám, že ve sdílené tabulce se také můžete přihlašovat na zpovědní den. A také zde naleznete kalendář plánových akcí. Do něho můžete zapisovat sami plánované akce, respektive vyjadřovat ochotu s danou věcí pomoci, apod…