Dušičkové pobožnosti a získávání plnomocných odpustků přičitatelných duším v očistci

Dušičkové pobožnosti v naší farnosti budou v sobotu 6. listopadu:

  • ve 14h v Kounicích.
  • ve 14.45 v Poříčanech.
  • v 15.30 v Českém Brodě.

Z jiných obcí nikdo neprojevil zájem. Pokud by měl někdo zájem, abych s ním na některý hřbitov zajel a zde se pomodlil, tak je možné se mi ozvat a osobně se domluvíme.

 

Od 1. do 8. listopadu prožíváme tak zvaný „dušičkový oktáv“. Po celých osm dní můžeme získávat plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci. Z karanténních důvodů je i v letošním roce dána možnost získat plnomocné odpustky kterýchkoli osm dní v listopadu (v naší zemi dokonce máme již starší výjimku, že toto období je rozšířeno i na týden před „dušičkami“).

Veškeré potřebné informace můžete nalézt ve farním časopisu, nebo ještě stručněji a přehledněji na stránkách církve

Ještě jednou zdůrazňuji, že za celé období můžeme získávat odpustky osm dní! Projevme všichni lásku vůči našim zemřelým předkům a vykonejme všechny potřebné úkony – Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.