Zpovědní den a slavení svátosti nemocných

Drazí bratři a sestry,

v úterý 29. června prožijeme ve farnosti další kající den – v kontextu zakončení školního roku a v čase před odjezdem na prázdniny a dovolené. Společná modlitba bude v kostele v 8 h (je možné se připojit i v jiný čas ve svých domácnostech, texty k modlitbě naleznete v pondělí na těchto stránkách).

Ke slavení svátosti smíření budu k dispozici v kostele od 8.10 do 17.50. Již nyní je možné si prostřednictvím sdílené tabulky zablokovat konkrétní čas (stejná tabulka, kterou jsme užívali pro mše svaté). Kdo nemá přístup k tabulce a chtěl by si konkrétní čas zablokovat, může se mi ozvat. Tabulka pak bude v úterý na zpovědní místnosti – pro orientaci, kdyby chtěl přijít také někdo, kdo si čas nezarezervoval.

Zakončení kajícího dne bude při mši sv. v 18 h ze slavnosti sv. Petra a Pavla.

 

Svátost nemocných

Při mši svaté 29. června bude také hromadně udílena svátost nemocných starším a nemocným farníkům. Připomínám, že je třeba se dopředu přihlásit u otce Martina (aby mohl zapsat potřebné informace do knihy pomazání nemocných). A také, že k přijetí svátosti nemocných patří i slavení svátosti smíření (někdy v pár předchozích dnech).