Pořad bohoslužeb v 2. velikonočním týdnu

Pondělí 12. 4.

Mše sv. dnes není. Vracíme se k tomu, že v pondělí není ve farnosti mše sv.  – pokud není výslovně řečeno jinak.

 

Úterý 13. 4.

V 17.30 modlitba růžence.

Mše sv. v 18 h v Českém Brodě.

 

Středa 14. 4.

Výuka náboženství (první třída se musí domluvit s paní Junovou). Ostatní třídy v pravidelných časech na farní zahradě.

Mše sv. v 18 h v Českém Brodě.

 

Čtvrtek 15. 4.

Mše sv. v 18 h v Českém Brodě.

Po mši svaté modlitba nešpor.

 

Pátek 16 . 4.

Od 16 h výuka náboženství – přesnější pokyny dostanou děti ve středu na náboženství – a následně se informace objeví na stránkách.

Mše sv. v 18 h v Českém Brodě.

Po mši svaté do cca 19.20 adorace.

Od 19.30 příprava na biřmování.

 

Sobota 17. 4.

Od 15 h duchovní obnova (farní zahrada). Provede nás jí Mons. Zdenek Wasserbauer.

Mše sv. v 18 h ve farní kapli – požehnání kaple. Věřící se mohou účastnit mše svaté (se svatým přijímáním) v prostorách fary a na farní zahradě prostřednictvím videopřenosu.

Po mši svaté (cca 19.15) v kostele slavnostní modlitba prvních nedělních nešpor.

Po nešporech od cca 19.45 bude vystavena na farní zahradě eucharistie a začne celonoční adorace. Přihlašovat se k adoraci můžete prostřednictvím sdílené tabulky. Do cca 24 h bude adorace na farní zahradě (může se účastnit více lidí, jeden člověk se ale musí na daný čas přihlásit). Od 24 h do 9.30 bude adorace ve farní kapli (jen pro přihlášeného jednotlivce/rodinu).

 

Neděle 18. 4.

Mše sv. v 8 h v kostele (přihlašovat se můžete do ochozu a galerie – kdo chce mít jistotu, že bude v malém počtu).

Všechny ale zvu na mši sv. v 10 h na farní zahradě.

Po mši sv. v 10 h přednáška pana Psoty o předhusitském Brodu.

Po přednášce modlitba litanií ke sv. Gothardovi a požehnání relikviářem s ostatky sv. Gotharda.