Virtuální výstava k Svatému týdnu

Vítáme vás v naší cestovní kanceláři. Můžeme se společně vydat do Jeruzaléma, kde můžeme společně s Ježíšem prožít poslední týden jeho života – tak zvaný Svatý týden.

Spustit výstavu – zde

Buďte trpěliví a chvíli počkejte, než se výstava načte (na mém počítači cca 30 vteřin). Rovněž upozorňujeme, že výstavu je možné navštívit pouze na počítači (výstava není upravena pro mobilní aplikace). Pro její spuštění není třeba žádný zvláštní program.

Někteří mi také již volali, že jim výstavu nejde spustit.  Po vybídnutí k trpělivosti v čekání na spuštění jsem dostával informace, že se to nakonec spusilo. Na rychlost spuštění bude mít pravděpodobně vliv i rychlost připojení.

Stále se nám ještě nepodařilo výstavu zcela dokončit. V následujících dnech tedy proběhnou ještě nějaké úpravy a především budou doplněny další úkoly a hry.

Pokud byste narazili na nějakou chybu, napadlo vás, co by se mohlo ještě doplnit, nebo něco podobného, prosím, informujte nás na mailu: sklenarmartin@seznam.cz. Výstavu jsme dělali ve svém volném čase (a toho asi nikdo úplně moc nemá), takže je nám jasné, že se tam nějaké chyby mohou objevit – o některých sami víme a snažíme se text doplnit, nebo opravit…

Děkujeme vám tedy za spolupráci.

 

 

Již v adventní době jsme připravili jednu takovouto výstavu – Pečeme adventní a vánoční příběh

Budeme také rádi, pokud budete chtít finančně podpořit naše další aktivity. Příspěvek (třeba symbolické „vstupné“) je možné poslat na číslo účtu farnosti: 4040404040/2700, se zadáním variabilního symbolu pro pastorační činnost: 111.