Pořad bohoslužeb ve 4. týdnu liturgického mezidobí

Úterý 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu – mše sv. v 18 h v Českém Brodě. Při mši sv. budou žehnány Hromničky.

Středa 3. 2. – mše sv. v 18 h v Českém Brodě. Po mši sv. bude udíleno svatoblažejské požehnání (požehnání proti krčním nemocem…). Po mši svaté budou moci zájemci také vyrazit ke kapličce sv. Blažeje na okraji Českého Brodu.

Čtvrtek 4. 2. – mše sv. v 18 h v Českém Brodě.

Pátek 5. 2. – mše sv. v 18 h v Českém Brodě. Po mši svaté adorace do cca 19.20.

Sobota 6. 2. – mše sv. v 9 h v Českém Brodě.

Neděle 7. 2. – mše sv. v 8 h, v 9.30 a v 11 h v kostele v Českém Brodě. Na tyto bohoslužby je vhodné se přihlašovat přes sdílenou tabulku. V případě změny vládních opatření je možné, že se v neděli pořad bohoslužeb ještě změní – informace by se objevila na stránkách farnosti a ve sdílené tabulce.