Přihlašování na bohoslužby

Drazí farníci,

 

věřím, že jste zaregistrovali, že je již možné slavit eucharistii v určitém počtu věřících (nyní 15, od pondělí je předpoklad, že 20). Proto je možné se přes sdílenou tabulku přihlašovat.

Snažil jsem se získat právní názor ohledně prostoru, kde slavíme mši sv., případně, zda pro venkovní slavení platí jiné počty. Zjednodušeně řečeno, tím, že jsou bohoslužby zvlášť jmenovány a je pro ně jasně dané číslo, dochází k tomu, že záměr zákonodárce je „omezit“ tuto „aktivitu“ – ve smyslu, stanovit jasný počet pro aktivitu. Tedy není možné nacházet jiné možnosti, jak se účastnit bohoslužby ve větším počtu.

            Z předchozích období jsou ale různá vyjádření, která stanovují, že do počtu se nepočítají ti, kdo vykonávají při bohoslužbě službu. Tedy specifikoval bych zvláště osobu kostelníka, ministrantů a varhaníka/hudebníků.

Nadále platí, že zpívat může max. 5 osob. To jsou tedy jednak hudebníci a já jako kněz. Ostatní prosím, aby se ke zpěvu připojovali rozumným způsobem („pobrukování“, recitování zpívaného textu…).


Přihlašování

Pro přihlašování na mše sv. od této neděle neplatí žádné omezení.


Neděle

Prozatím je nabídka šesti mší svatých. K již zmíněným 15 lidem se mohou připojit dva ministranti a ti, kdo budou mít na starosti hudební doprovod (jednotlivci/rodina). Prosím, abyste se na mše sv. přihlašovali i s tímto ohledem. Kdo je ministrant, kéž se pokusí účastnit mše sv., kde tuto službu může vykonávat. Pomůže tak především mně, že budu moci mít o jednu až dvě mše sv. za neděli méně. Děkuji.

Prozatím jsou tabulky pro sedm mší svatých. V případě, že by to nestačilo, může být přidána mše sv. ještě v 6.30, nebo v 19.30. Ze zkušenosti z jara se ale domnívám, že současný počet by měl stačit.

U každé mše sv. je také vespod tabulka pro čtení a žalm – zapisujte se i tam, ať tuto věc nemusíme řešit přede mší sv.


Všední den

Pokud bude platit PES, tak od pondělí by se bohoslužby mělo mít možnost účastnit až 20 lidí (znovu bez služebníků). Na mši sv. je možné se také zapisovat. V případě, že bude tabulka naplněná (v 19 h předchozího dne), tak doplním ještě možnost ranní mše sv. – někdy mezi půl osmou a osmou. I v tomto případě je možnost napsat se také na čtení.

Pozor, v úterý ještě není jasný přesný čas liturgie (v kostele se bude nahrávat, teprve po víkendu stanovíme přesný čas).

Protože má již každý možnost účastnit se mše sv., je zrušena mimořádná pomoc – podávání svatého přijímání mimo eucharistii, vyjma výjimečných událostí (návštěva nemocného, a pod…).


Adorace a další aktivity

            Znovu, pokud bude platit PES, 4. stupeň, tak adorací se bude moci účastnit až šest lidí. Ponechávám tabulky pro jednotlivce, ale je možné, aby tam přišlo i více lidí (nedělal bych, že je třeba, aby se na daný čas i další přihlašovali).

Respektuji, že někomu může vyhovovat být na adoraci sám. V takovém případě, ať za své jméno napíše: „ – sám“. A všechny ostatní prosím, aby respektovali, že dotyčný chce na adoraci být sám.

Rovněž by měl být čas prodloužen do 22.30.

Při stupni 4 bude také již výuka náboženství (musím se ještě ujistit, zda se bude uplatňovat přístup 6 osob, nebo odkaz na vzdělávání). Ti, kteří mají o náboženství zájem, nechť mi dají vědět (ať mám informaci o přesném počtu). Na základě toho je možné, že některé skupiny budou rozdělené.

 

Svátost smíření

Stále žijeme v době z určitého hlediska nepravidelné. Různé přípravy musím stále ještě uzpůsobovat. Proto např. nemohu zpovídat přede mší sv. Ke zpovědi jsem tedy k dispozici po předchozí osobní domluvě.


Výhledově

Zvu vás k tomu, abyste uchovali rodinné scházení se k nedělním textům. Abyste ho přesunuli na sobotní večer – vydám k tomu ještě dnes večer či během soboty vlastní dokument.

Informace o žehnání adventních věnců, o prožívání adventní doby, apod. vydám v následujících dnech.

Děkuji vám za vaši trpělivost, ochotu rychle reagovat, a především na vaše svědectví živé žité víry. Za svědectví touhy po eucharistii a života z ní, za hodiny adorací, za duchovní rozhovory… Pro mě osobně je to velmi silné a důležité svědectví, které mi v mnoha ohledech ulehčuje současnou dobu. Díky!


            Prosím, nadále velmi pečlivě sledujte webové stránky farnosti a přihlašovací tabulku. Je možné, že některé věci se budou ještě měnit.