Slavení neděle

Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do další neděle, kterou prožijeme tímto zvláštním, především domácím způsobem. Znovu připomínám již tolikrát vyjádřené věci. Totiž že neděle je centrálním dnem našich životů, a proto vás zvu k tomu, abyste tento den skutečně slavili a oddělili jako svatý od všech ostatních dní v týdnu. A to jak svým oblečením, tak stolováním, prožitím daného dne…

Také znovu opakuji pozvání pro rodiny (společenství více osob), aby nevolili sledování bohoslužby v televizi, ale aby tohoto času využili ke společnému slavení, k domácí bohoslužbě slova. Čas, který prožíváme, je těžký, ale je také příležitostí.

V dějinách Izraele můžeme vidět některá významná období. Jedním z nich je Babylónské zajetí. V tomto čase, kdy Izrael přišel o chrám, o oběti… došlo k zásadnímu duchovnímu vývoji vyvoleného národa. Podobným způsobem vnímám i současnou dobu, kterou prožíváme. Je to určité zajetí (nikoli v daleké zemi, ale ve svých domácnostech), kdy nám byl v nějaké míře vzat chrám, především pak liturgie. A přesto, jako se pro Židy stalo ono zajetí velkým požehnáním, tak i pro nás se může stát časem nesmírného duchovního rozvoje a růstu. A slavení neděle může v tomto hrát významnou úlohu. Prosím, vezměte současnou situaci jako příležitost k osvojení si některých projevů víry, které se nám vytratily. Vezměte současnou dobu jako příležitost k tomu, aby se rodiny znovu naučily scházet ke společné modlitbě, domácí liturgii. Osvojme si tuto zkušenost, aby, až se jednou „vrátíme z tohoto zajetí“, jsem si tuto zkušenost a tento návyk ponechali. V onom čase pak bude možné tyto domácí liturgie přesunout do sobotního večera, jako začátek slavení neděle. V naší farnosti jistě budeme moci navázat a této praxe využít (již mám připravené, co pak budeme dělat…). Snažně vás prosím, využijte tohoto času, využijte příležitosti, kterou jsme dostali!

 

Pro dnešní slavení znovu předkládám bohoslužbu slova a homilii (ještě dodám). Můžete si ji upravit. Jednou z variant pro tuto neděli je užití svěcené vody. Pokud doma nemáte a chtěli byste tuto variantu využít, tak budu zítra k dispozici na faře od 7 do 7.15 a od 8.30 do 9 h (v jiné dopolední časy už mám povinnosti).

Nedělní bohoslužba

Homilie

(V textu je chyba – není to 1707 let, ale 1708…).

 

K svatému přijímání budu k dispozici:

  • 10.30 – 12.00 – v kostele
  • 14.00 – 17. 00 – jsem k dispozici na faře
  • 17.00 – 18.00 – v sakristii kostela

Ve 20 h je možnost se připojit ke společné četbě Písma. Bližší informace u Petry Marhounové:

Četba Písma

 

 

Připomínám také, že od dnešního odpoledne je možné, při splnění obvyklých podmínek (zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Sv. otce) a při návštěvě hřbitova (zde se pomodlit, alespoň v duchu, za všechny věrné zemřelé) získat plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci. 1. a 2. listopadu může návštěvu hřbitova nahradit návštěva kostela a zde se pomodlit Vyznání víry a modlitbu Páně.

Připomínám také možnost zarezervovat si čas na adoraci (v případě zájmu mohu časy ještě dodat).

A na závěr. Moc vám děkuji za vaše svědectví víry. Pro mě osobně je to také nesmírně důležité a nese mě to v tomto čase a v mé službě! Moc vám děkuji!