Kající den farnosti

Drazí bratři a sestry,

v rámci dušičkového času je jednou z podmínek pro získání plnomocných odpustků slavení svátosti smíření. Proto budu v pátek od 8.15 do 17. 45 k dispozici ke slavení svátosti smíření (je třeba se dopředu na konkrétní čas přihlásit přes sdílenou tabulku). Pochopitelně jsem k dispozici po předchozí domluvě i v jiné dny.

Svátost smíření je slavením našeho obrácení. Pro získání odpustků se vyžaduje slavení této svátosti z toho důvodu, že chceme-li vyprošovat někomu Boží milosrdenství, my sami potřebuje zjistit, že toto Boží odpuštění potřebujeme a že se mu ve slavení této svátosti otevíráme.

Třebaže současná praxe slavení svátosti smíření představuje spíše osobní rozměr, je třeba plně chápat, že slavení této svátosti je událostí týkající se nás všech, celé farnosti a celé církve (jako je tomu i u všech ostatních svátostí). Proto je dobré, abychom tento den prožili v kajícnosti jako celé společenství a abychom ve svých modlitbách pamatovali na ty, kteří svátost smíření dnes slaví.

Zvu tedy všechny farníky (i ty, kteří nebudou tento den slavit svátost s míření) k tomu, aby pátek 30. října prožili jako farní kající den. Zvu je k účasti na následujících úkonech:

  • Společná kající modlitba v 8h (viz přiložený dokument v závěru této stránky).
  • Společná modlitba díkůvzdání na závěr dne (nejlépe od 20.30, kdy budu slavit mši svatou).
  • Postní úkon – zvu každého k přísnějšímu postu tento den (bez internetu, televize, nebo bez jídla – nechávám na každém, co zvolí).
  • Zpytování svědomí a příprava na slavení svátosti smíření.

 

Celý tento den je dobré prožít v modlitbě (častokrát se ke krátké modlitbě zastavit) a prosit za obrácení naší farnosti, za ty, kteří slaví svátost smíření, za duše v očistci a v letošním roce i za to, abychom obstáli v současné době a za ukončení pandemie.

Zvu rovněž k účasti na adoraci (možnost přihlásit se přes sdílenou tabulku). Prosím, přihlašujte se v navazujících časech. Děkuji.

 

Nabídka společné modlitby