Vyjádření Apoštolské penitenciárie k získávání plnomocných odpustků přičitatelných duším v očistci v době pandemie

2020 odpustky dusicky pandemie CZ-1

 

Z dokumentu bych vyzdvihl, že v letošním roce koronavirové pandemie je možné plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci získávat nejen v obvyklém oktávu (1. – 8. listopadu), ale také dalších osm listopadových dní (dny si vybírá věřící, není třeba, aby byly návazné).

Podmínky pro splnění plnomocných odpustků jsou stanoveny v dokumentu. Kromě tří obvyklých (svátost smíření, přijetí v daný den eucharsitie a modlitba na úmysl Svatého otce) je to návštěva hřbitova a zde se pomodlit za všechny věrné zemřelé. V případě, že z různých objektivních důvodů (karanténa…) se člověk na hřbitov nemůže vydat, může se pomodlit v domácnosti, avšak následně při další příležitosti je třeba, aby hřbitov navštívil.

 

Naše farnost

Za mého působení jsem v naší farnosti objížděl jednotlivé hřbitovy a dával možnost ke společné modlitbě. V letošním roce nic plánovat nebudu, ale sám hřbitovy postupně budu objíždět. Pokud by někdo chtěl, abych se na konkrétním hřbitově pomodlil s ním, tak ať se se mnou spojí a domluvíme se na společné návštěvě hřbitova. Prosím, kontaktujte mě co nejdříve – nejlépe do konce října.