Dárek pro Boženku

Drazí farníci,

Boženka Holubová bude mít začátkem listopadu narozeniny. Věřím, že víte o jejím stavu (lepšícím se) a že na ni pamatujete ve svých modlitbách.

Rádi bychom jí předali dárek. Jeho součástí mohou být také přání od jednotlivých farníků. Pokud tedy chctete pro Boženku něco vytvořit (pohled, vlastní dárek…), přineste to, prosím, do 5. listopadu na faru.