Program pro nadcházející dny

Program na následující dny:

Základní informace:

V současné době jsem plně k dispozici – pokud cokoli potřebujete, nebojte se zavolat.

 • Mše sv:

Kdo by se chtěl účastnit mše sv., ať mi zavolá. Přidám si ho na seznam zájemců. Já sám pak obvolávám farníky a zvu si je konkrétní dny na mši sv. (tak, aby bylo dodrženo ustanovení ohledně počtu věřících) a domlouvám s nimi hodinu, která nám všem vyhovuje.

 • Svátost smíření

Jsem k dispozici kdykoli, po předchozí domluvě.

 • Adorace

Každý den je možné přijít do kostela na adoraci. Je třeba se přihlásit přes sdílenou tabulku (eucharistie je vystavena jen v čase, kdy je někdo zapsaný, že bude adorovat). Eucharistii mohu zájemcům, po předchozí domluvě, vystavit i v jiném čase. Rovněž je možné kdykoli, po předchozí domluvě, otevřít kostel k osobní modlitbě (během dne je kostel otevřený pouze v zádveří).

 • Modlitební společenství

Zvu k tomu, abyste se společně scházeli (v rámci platných ustanovení, tedy v max. počtu 6 osob) ke společné modlitbě v kostelích naší farnosti. Zde prosím dodržujte vzájemný odstup (pokud to jde, buďte od sebe dále i než vyžadované dva metry). Také připomínám pozvání ke společné modlitbě růžence ve 20 h.

 • Brigády

Pokud chcete přijít pomoc s úklidem na faře a na farní zahradě či pomoct s dalšími úpravami zahrady (zasazování obrubníků i záhonků…), je možné po předchozí domluvě dorazit na faru. Brigády se bude účastnit vždy jen jedna rodina.

 • Finanční situace

Při nedělních bohoslužbách se pravidelně konají sbírky. V době pandemie, když tyto bohoslužby nejsou, nejsou ani sbírky. Během letošního roku tak bylo ve farnosti vybráno již o 100 000 Kč méně, než loni (a číslo se bude ještě zvětšovat). Obracím se na vás s pozváním, abyste si zřídili, pokud uznáte za vhodné, na svých účtech trvalý příkaz a přispívali tak pravidelně farnosti na její činnost a opravy. Zadáním variabilního symbolu můžete také určit konkrétní účel, na který chcete přispívat.

Rovněž je možné přispět větším darem na probíhající opravy v kostele (ochoz),na faře a na farní zahradě (tam ale minimálně). Bližší informace o probíhajících opravách můžete nalézt v informacích o kostelu sv. Gotharda, případně v některém ze starších článků.

V obou případech darů je možné vystavit také potvrzení o tomto daru. Všem dárcům mockrát děkuji.


Některé body programu pro jednotlivé dny:

Sobota 17. října:

 • Podávání svatého přijímání: od 18 do 19 h v sakristii.
 • Možnost adorace (od 18 h dál – přihlašování ve sdílené tabulce).

Mši sv. budu mít v 16 h (v případě touhy duchovně se spojit. Úmysl mše sv. – za P. Vystrčila a Ludmilu Klusáčkovou.


Neděle 18. října:

 • Podávání svatého přijímání: od 10.30 do 12.30 a od 18 do 19 h v sakristii.
 • Možnost adorace (od 18 h dál – přihlašování ve sdílené tabulce).

Můžeme se společně spojit v modlitbě (v domácích bohoslužbách) v 9.30. Já osobně budu mít mši sv. ve 14 h. Úmysl mše sv. bude za farnost.


Pondělí 19. října:

 • Podávání svatého přijímání: od 7 do 8 h a od 18 do 19 h v sakristii.
 • Možnost adorace (od 18 h dál – přihlašování ve sdílené tabulce).

Mši sv. budu mít od 17 h.


Úterý 20. října:

 • Podávání svatého přijímání: od 7 do 8 h a od 18 do 19 h v sakristii.
 • Možnost adorace (od 18 h dál – přihlašování ve sdílené tabulce).

Mše sv. 17.15; v 19.15 příprava na křest dospělých.


Středa  21. října:

 • Podávání svatého přijímání: od 7 do 8 h a od 18 do 19 h v sakristii.
 • Možnost adorace (od 18 h dál – přihlašování ve sdílené tabulce).

10.00 pohřeb; od 14 h náboženství na faře (pokud by se chtěl někdo přidat, je třeba mě o tom informovat – aby nebyl překročen dovolený počet přítomných dětí). Mše sv. v ranních hodinách.


Čtvrtek 22. října:

 • Podávání svatého přijímání: od 7 do 8 h a od 18 do 19 h v sakristii.
 • Možnost adorace (od 18 h dál – přihlašování ve sdílené tabulce).

 


Pátek 23. října:

 • Podávání svatého přijímání: od 7 do 8 h a od 18 do 19 h v sakristii.
 • Možnost adorace (od 18 h dál – přihlašování ve sdílené tabulce).

 


Sobota 24. října:

 • Podávání svatého přijímání: od 18 do 19 h v sakristii.
 • Možnost adorace (od 18 h dál – přihlašování ve sdílené tabulce).