Nedělní slavení, bohoslužba slova a podávání svatého přijímání

Drazí bratři a sestry,

po půl roce znovu zažijeme to, že nemůžeme společně slavit mši svatou. Proto jen pro jistotu připomínám, že není třeba udělovat od nedělního slavení žádný dispens, protože neúčast na nedělní mši svaté není zapříčiněna naším svobodným rozhodnutím se (z lenosti, apod…). Nemůžeme slavit společně mši sv., ale přesto můžeme nadále slavit neděli. Prosím, slavme neděli! Uvědomujme si, že koronavirus nám nedělní slavení vzít nemůže!

Mezi jinými věcmi bych vyzdvihl následující aspekty. Ke společné liturgii a modlitbě se dnes slavnostně oblečte. Vyzdobte si zvlášť místo určené k modlitbě a případně do něho vneste nějaký prvek neděle (ikona vzkříšeného Krista, květiny…). Dnešní oběd si udělejte slavnostnější. Během dne prožijte více času společně – hrami, výletem, společným povídáním, četbou Písma, modlitbou… Ozvláštněte si i večer – nějakým „pamlskem“.

Zvláště rodiny zvu k tomu, aby nesledovali se svými dětmi přenos bohoslužby v televizi (pro děti to nemá význam). Spíše se sejděte ke společné bohoslužbě, kterou uděláte „na míru“.

Můžete zde nalézt dva dokumenty. V jednom je návrh, jak by taková bohoslužba mohla vypadat (můžete si ale ještě upravit, případně se inspirovat na:

  • https://www.youtube.com/watch?v=nXjfwGSluRU)
  • https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu

V druhém je nabízená homilie. Pokud je věřící tatínek, nechť se „předsedání“ ujme on.

Řád domácí bohoslužby

Homilie

(Pokud by vám při bohoslužbě vyvstaly nějaké otázky, můžete mi je poslat a já prostřednictvím videa na otázky odpovím).

 

Ke společné modlitbě se jako farnost můžeme sejít ve svých domácnostech v 9.30.

K podávání svatého přijímání budu v kostele k dispozici od 10.30 do 12.30. Vstup přes sakristii. V tomto čase bude kostel také otevřený k osobní modlitbě.

Rovněž budu k dispozici k podávání svatého přijímání v sakristii kostela od 18 do 19 h. V tom čase bude také v kostele vystavena eucharistie (s možností adorace, v případě zájmu i v dalších hodinách – přihlašování přes sdílenou tabulku) – vstup přes sakristii.

V případě, že se vám nabízené časy nehodí, nebojte se mi zavolat a domluvíme se na jiném čase. Není to vůbec problém a vůbec mě tím neobtěžujete! Naopak, mám radost z toho, že toužíte po eucharistii a že mi vydáváte toto svědectví žité víry!