Aktuální informace o životě ve farnosti – úterý 13. října

Drazí bratři a sestry,

od středy 14. října jsou v době nouzového stavu znovu upravena vládní ustanovení v reakci na pandemii koronaviru. Tato ustanovení se pochopitelné dotýkají i naší farnosti. Hlavní ustanovení se týká počtu osob, které se mohou společně scházet, a to jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách, a to v počtu šesti. Z toho důvodu pro nadcházející obodbí dochází k následujícím úpravám.

 

Mše sv.

V následujícím období nebudou ve farnosti veřejné bohoslužby. Každý den budu slavit eucharistii s jednou rodinou, či šesti lidmi, se kterými se dopředu domluvím na dni a na čase. Mše sv. budou slaveny v kostele.

Kdo by se chtěl přihlásit na „seznam“ zájemců, nechť se mi přihlásí prostřednictvím smsky, WatsAppu, nebo mailu.

Nepřipravuji žádné živé přenosy. Odkzauji na přenosy v televizi – NOE, ČT2, či na jiných streamech.

Osobně doporučuji, aby rodina, spíše, než aby se koukala v televizi na mši svatou, vykonala vlastní bohoslužbu. Pro neděli připravím její průběh a dodám zamyšlení k biblickým úryvkům. Vše naleznete během soboty na stránkách farnosti.

 

Podávání svatého přijímání (platí pro období do soboty 17. října)

V tomto týdnu, tedy do neděle, bude podávání svatého přijímání omezeno jen na prostor kostela a na určité doby (je třeba dokončit úpravy v prvním patře fary, abych zde mohl uchovávat dočasně eucharistii a podávat svaté přijímání během dne).

Svaté přijímání budu podávat v sakristii kostela od 7 do 8h a od 18 do 19h. Opakuji, že je třeba přijít do sakristie.

 

Slavení svátosti smíření

Ke slavení svátosti smíření jsem k dispozici kdykoli, po předchozí domluvě. V době těchto omezení bude také zpovědní den (pro možnost získávat v dušičkovém období plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci).

 

Otevřený kostel k modlitbě (platí pro období do soboty 17. října)

Jak jsem již zmínil, kostel bude přes den otevřený v zádveří.  Od 7 do 8h bude otevřený k osobní modlitbě.

Od 18h bude možné se zapsat na adoraci v kostele. Přihlašovat se bude možné skrze sdílenou tabulku. Na adoraci bude moci přijít max. 6 lidí (pokud se nebude jednat o jednu rodinu), vždy tam bude muset být alespoň jeden člověk (pokud tam bude chtít být člověk sám, zarezervuje si všech šest míst). Eucharistie bude vystavena až do doby, kdy bude v tabulce někdo napsaný.

 

Výuka náboženství

Výuka náboženství bude probíhat i v současné době. V současné době jsou dvě skupiny „bez problémů“ (počet lidí je max. 6). U dalších skupin je dětí více. Pokud budou všechny chtít chodit na náboženství, změníme den výuky a rozdělíme děti z jedné skupiny na dvě.

Prosím všechny rodiče, jejichž děti chodí na náboženství, aby mi co nejdříve dali vědět, zda jejich dítě bude na náboženství chodit i v této době. Podle toho výuku upravíme.Informaci poskytnu zítra v dopoledních hodinách zde na webových stránkách farnosti.

 

Příprava na křest, biřmování, první svaté přijímání…

Veškeré přípravy na přijetí svátostí pokračují (skupiny nejsou větší, než šest lidí). S dotyčnými se vždy domluvíme na dalším setkání.

 

Brigády

V tomto čase zvu také k pomoci na faře a v kostele. Je možné pomoci s uklizením „blažejovny“, s úklidem pohostinky a budoucí kanceláře, s přenesením stolu a dalšího mobiliáře, s úklidem místnosti knihovny…,

Na zahradě můžeme pokračovat v úpravách – pod vedením Jany Strnadové můžeme upravovat záhonky (pokládání „obrubníků“), apod…

V kostele je možné pomoci s instalací prvků v ochozu kostela, s umytím okna, apod…

 

Brigády nebudou organizované, budeme dodržovat sociální distanc – každý, kdo by chtěl někdy přijít s něčím pomoc, ať se vždy domluví s otcem Martinem.

 

Další duchovní aktivity

Připomínám výzvu, abychom se ve 20h spojovali ve společné modlitbě růžence.

Také vás všechny zvu k úvahám, jak i v tomto čase duchovně žít a žít jako farnost. Pokud by se našel někdo, kdo by chtěl spolupracovat na vytváření kešek (jejich obsah), prosím, ozvěte se mi.

Rovněž budu rád, když přijdete s nějakými nápady, které bychom mohli v tomto čase uskutečnit.

 

Další informace

Drazí bratři a sestry, znovu připomínám to, co jsem zmiňoval při nedělní bohoslužbě a o čem jsem hovořil i při jarních opatřeních. Je třeba, abychom hledali v současné době rovnováhu. Aby náš duchovní život nebyl „vypnutý“, zatímco chodíme do práce, apod. Kulturu (včetně duchovního života) je tím, co nás kultivuje, zušlechťuje, činí skutečnými lidmi. Prosím, v rámci opatření a s odpovědností ke zdraví svému i druhých a především s ohleduplností ke zdravotnictví (zdravotnímu personálu), žijme i dále svou víru, žijme i dále své farní společenství.

Každému farníku opakuji, že jsem vždy k dispozici se svou službou.

 

Pokud nedojde k zásadním změnám, program (zvláště co se týká podávání svatého přijímání) bude upraven od neděle. Informace budou zveřejněny zde na stránkách farnosti.