Koronavirus – aktuální informace – čtvrtek 8. října

Drazí bratři a sestry,

jistě sledujete opatření, která v rámci nouzového stavu vydává naše vláda. Tato opatření se nás budou dosti podstatně týkat. Změny nastanou od pondělí (tedy nedělní bohoslužby jsou beze změny – je vhodné se na bohoslužby přihlásit prostřednictvím sdílené tabulky).

Od pondělí dochází k úpravě počtu účastníků bohoslužby – vztahují se na ně počty pro vnitřní prostory, tedy 10 lidí. Protože ve venkovních prostorách je to osob 20, budou bohoslužby od pondělí, pravděpodobně, znovu na farní zahradě. Přičemž to rozdělíme ještě tak, že 20 osob bude v prostoru farní zadrady a 10 osob bude v prostorách Oranžové zahrady. Na bohoslužby v pondělí – čtvrtek se nebude třeba přihlašovat, na páteční, sobotní a nedělní bohoslužby ano, a to přes sdílenou tabulku. Zdůrazňuji, že nabídka nedělních bohoslužeb bude odpovídat poptávce – tedy, že bude více nedělních bohoslužeb ve farnosti. Nedělní slavení patří k podstatě křesťanského života. Nejedná se o zbytnou věc. Pokud jen trochu můžeme, měli bychom o nedělní slavení eucharistie usilovat.

Výuka náboženství dětí i dospělých bude nadále probíhat pravidelně. PDO a společenství mládeže se budeme snažit také nějakým způsobem zachovat, ale ve změněné podobě – součástí PDO a společenství mládeže je totiž např. příprava na přijetí svátostí. Zachovali bychom také nácvik ministrantů… O tom ale budu informovat později.

Prosím, sledujte pozorně stránky farnosti. V případě dotazů jsem k dispozici na telefonu. Pro jistotu také upozorňuji, že nemusíte mít obavu žádat mě o eucharistickou adoraci, apod…